Combo: Sandwich Tuna Melt

Panini ou Sub Tuna Melt + Accompagnement + Gazeuse

Tuna Melt  Panini or Sub + Side Order + Soda

Laisser un commentaire

Midi Express Haiti